El Gabriel ha descobert el seu joc: no durà la direcció de les caves sense el suport de l'Eduard. Tota la família reacciona.