La Laura torna i visita l'Eduard, però es troba amb la Clara. Avui, se celebren les noces d'or del Sebastià i la Glòria. L'Agustina ha tornat. El Sebastià sembla haver guanyat, però la Montserrat no perd el control.