La Pilar comet una indiscreció amb la Montserrat i aquesta se n'aprofitarà. Enfrontament entre l'Eulàlia i la Pilar per culpa de la Montserrat.