En Llorenç té dos mesos de vida. Això afectarà la Pilar. L'Eduard ha de marxar fora de la comarca, però l'Abril no el vol deixar sol. En Raimon pressionat per totes bandes.