L'Eulàlia es confessa amb el Cabanes: així va morir el Mateu.