El programa "Món" presenta, des de múltiples punts de vista, l'estat actual del tradicional debat a favor i en contra de l'energia nuclear.