La crisi del preu del petroli s'ha convertit en una guerra pel mercat del cru mundial. Hi ha molt, moltíssim en joc perquè canviaran moltes coses. I té diferents protagonistes: els principals, els saudites contra la indústria del "fracking" dels EUA. Qui està guanyant la batalla? I després hi ha els actors secundaris, tots aquells països productors de petroli que han entrat en una crisi econòmica (i aviat política) per culpa del preu de l'or negre; són les víctimes col·laterals del combat entre saudites i nord-americans. Dediquem tot el programa a explicar aquesta gran batalla i les seves conseqüències arreu. I ho fem des del Pont del Petroli de Badalona i des de la terminal portuària de TEPSA a Barcelona, empresa dedicada a la recepció, emmagatzematge i reexpedició de granels líquids - petrolífers, químics i biocarburants