Ha passat el temps. La Sofia ha crescut. La noia s'entén molt bé amb el seu pare, però ha desenvolupat un sentiment molt diferent envers la seva mare. Ha quedat clar que la relació que mantenen la Teresa i el notari s'ha transformat en alguna cosa més que una bona amistat --tot i el casament d'aquest amb la Constància--, al mateix temps que la seva relació amb el Salvador s'ha anat tornant més freda i distant.