En Max mai té temps per fer les coses: quan ha de berenar encara està acabant els deures, quan toca fer els deures ell està jugant a la consola, i quan és hora d'anar a dormir encara li falten un munt de tasques per acabar! La Minty l'ensenyarà a organitzar-se perquè cada cosa tingui el seu temps i ell tingui temps per fer totes les coses.