13 personatges de primer nivell del món cultural català ens expliquen què han après al llarg de la seva existència i de qui ho han après.