Albert Vinyoli entrevista Lluís Pasqual (director de teatre). Reconeix obertament que va ser un privilegiat pel que fa als mestres que va tenir a l'institut, a la universitat i al teatre. No creu que mai es pugui deixar d'aprendre: "Sempre es pot anar més enllà, sempre es pot aprofundir més, sempre es pot ser més generós i més coherent".