"L'indret de la memòria" és un magazine que parla del nostre passat més recent a partir d'una tertúlia informal. Compta amb l'historiador Josep M. Ainaud de Lasarte o Jaume Cabré, entre d'altres.