Amb l'ajut d'en Pum, que era el gos del Mostela, en Massagran per fi troba una illa. Salvats! Però a l'illa no tot són flors i violes, perquè és plena d'animals poc hospitalaris. Allà es farà amic d'una tribu, que qui sap si se'l deuen voler menjar...?