Anton Gasol reflexiona sobre la inflació negativa que confirmen l'IPC de juliol i si bé creu que pot ser positiva pels treballadors amb uns salaris devaluats al llarg dels últims anys, alerta de l'impacte negatiu que té sobre els crèdits de famílies i empreses ja que, fruit d'aquesta tendència, l'increment de preus no absorbeix una part del capital pendent al llarg dels anys. Gasol considera que, en l'actual context, l'estalvi hauria d'estar molt més ben retribuït que ara i contrasta els elevats interessos dels crèdits al consum amb els baixos tipus en els dipòsits. Creu que la solució seria la unió bancària europea i que qualsevol ciutadà pugui tenir els seus diners en un banc de qualsevol país de la UE.