En una època plena d'etiquetes on les fronteres entre sexualitat i identitat estan cada vegada més diluïdes, ens preguntem qui som, què som, què ens agrada o què ens hauria d'agradar.