En un món on cada vegada el paper de la ciència té més pes, ens preguntem en quina situació s'han quedat i quin paper juguen les diferents religions.