Espot de la Setmana de TV3 dedicat al temps de lleure personal i/o compartit.