La pesca a la plataforma continental, els seus antecedents i l'orígen a Catalunya, així com la feina de les petites flotes de pesca a ròssec artesanals al Mediterrani, serviran de presentació d'aquesta modalitat de pesca que al Cantàbric va trobar, com a dificultat afegida, la poca plataforma continental. Un factor que va provocar la fugida cap al nord dels vaixells de ròssec del Cantàbric. Amb l'arribada de la congelació com a mètode de conservació del peix, Espanya es va situar com a pionera a Europa en l'adaptació de ports i magatzems frigorífics per als productes de bancs llunyans i en el desplegament de la flota pesquera d'altura per tots els mars del món. Localitzacions: Ondarroa, Santander, Cillero, Vigo, Las Palmas, Santa Pola.