Aquest magazín diari vol ser una guia que ens aporti diversitat, frescor i agilitat en l'única activitat que tots fem, almenys, 3 cops al dia.