Al món hi ha una pila d'animals que en lloc de viure a casa seva tranquil·lets, se'n van a casa dels altres. Són els invasors i n'hi ha de petits com el musclo zebra o el cranc americà, i de grans com els cérvols o els porcs senglars.