Durant el segle XX el jazz ha passat de ser un fenomen local a convertir-se en un llenguatge musical universal. Avui entra a l'estudi Jordi Rossy, possiblement el jazzman més internacional del nostre país.