En aquest programa entrem a tres habitatges projectats amb un criteri molt diferent: un pis en què, tot i els impediments estructurals, s'ha intentat crear un únic espai continu, una casa on s'han conjugat les sensacions d'amplitud i calidesa relacionant, a més, totes les estances amb l'exterior, i un habitatge situat a Cabrera de Mar que s'ha construït utilitzant la fusta com a material bàsic, tant a l'interior com a l'exterior. A més, parlarem amb un florista que ens donarà uns consells perquè les nostres flors i plantes llueixin amb el seu màxim esplendor i veurem un recull de les opcions escollides pels professionals per a un element tan quotidià com és un capçal de llit.