Avui neva però... Sardines! Si la neu és verda! Un cop més, és cosa de Mister Rudolf, que està tirant coets als núvols perquè la nevi de diferents colors i els turistes vinguin a visitar les Terres del Nord. El Resh està indignat: no es pot pertorbar la natura amb aquests capricis! Cal fer alguna cosa, i l'Horaci sap què!