Programa d'actualitat esportiva corresponent al millor hanbdol del país.