En MArc Fortuny ha convertit la seva pròpia vivència en tesi. El seu cas ha estat l'embrió d'un estudi per diagnosticar i sensibilitzar sobre l'homosexualitat en el món de l'esport. El seu vol ser l'exemple per a tots aquells que no veuen compatible l'esport i fer pública la seva condició sexual.