En el capítol d'avui d'"Espai Terra": els purins dels animals aboquen a l'atmosfera gas metà que augmenta l'efecte hivernacle. Coneixem una granja amb un projecte pilot que vol evitar això.