L'Arbret aspira a la càtedra. La seva única rival és la Laura Stein. L'Eulàlia vol ajudar-lo i...