El Pere fica la pota i parla al Vicenç del Carles. Intenta arreglar-ho.