"Efectivament" del 17 de febrer, que dediquem gairebé exclusivament a analitzar tots els detalls previs del Manchester City-Barça, amb Aina Cerdà, Fèlix Monclús, Julio Alberto i Marc Maiola.