Programa de debat i col·loqui al voltant d'un tema d'interès social que es planteja a partir d'una qüestió per fixar-ne dos punts de vista oposats. Presentat per Ramon Pellicer i Lali Colomé.