En Cassen protagonitza aquesta sèrie d'humor que gira al voltant d'un agent de la propietat immobiliària (API) de 59 anys que viu i treballa a Barcelona.