Una amanida feta sobre la base d'un producte amb caràcter com les faves. Fem amanida tèbia de faves.