Un pa creat fa poc temps, però que ja és inevitable pels volts de Sant Jordi. Fem, precisament, pa de Sant Jordi.