En moltes cuines tenen coses semblants, a la nostra se'n diu panadons. Fem panadons d'espinacs i salsitxes.