La nostra cuina és plena de referències religioses: grana de capellà, macarrons del cardenal, pets de monja, o el plat que fa avui en Marc Ribas, macarrons de frare.