La Consol Galano de Gandesa ens prepara uns cócs típics de la Terra alta: cócs de sagí.