Una arròs amb gust mariner per a les terres d'interior, on abans no arribava el peix fresc. Fem arròs d'arengada i fetge de bacallà.