Un xili de l'Havana serà la sorpresa del farcit de la coca d'avui: coca de "ganache" picant