Maria Assumpció Raich ens mostra com preparar vichyssoise de poma.