Les regles ens donen pautes i ens guien, però també les podem trencar. Avui fem bunyols, però no de bacallà. Fem bunyols de lluç.