Un plat per conquistar. Qui no cau rendit a un bon pernil i a una bona pasta? Avui, nyoquis i ous amb pernil.