Conill al jaç, una recepta tradicional molt ràpida de fer.