ANTONIO ROMERO TAVERNA SUCULENT BARCELONA Dificultat: baixa Temps d'elaboració: 30' (més de 6 a 10 h de marinat) Producte principal: mussola Temporada: tot l'any