Una truita molt de la terra, i a més a més picant. Fem truita pagesa... picant.