Catalina Soler, de Salt, ens mostra com preparar verat al forn amb cansalada.