Durant 30 minuts, Jordi Grau (David Olivares) ajuda a recordar els millors moments de "Crackòvia" ambientats en les festes de Nadal.