Et sents raret, estrany, fora de lloc? Què és el que fa que una persona sigui rara i una altra normal? Quatre joves ens expliquen com viuen sentint-se rarets... O ells eren els normals?