Si juguessin a futbol serien famosos, però han escollit dedicar la seva vida a un esport que no genera ídols ni omple estadis. Mira't el Codi 3XL d'avui...