"Cites 2.0" és un programa que complementa "Cites", un espai per aprofundir en els temes que tracta la sèrie. Tot i que comparteixen tema i tractament audiovisual, "Cites 2.0" tindrà personalitat pròpia i utilitzarà alguns dels moments del capítol precedent com a fil conductor per obrir un debat que doni informació a l'espectador sobre les noves maneres de relacionar-se.