Lluís Torner ha estat el director de l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, des de la seva creació l'any 2002. És president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca i compagina la seva feina amb la tasca educativa que fa a la Universitat Politècnica de Catalunya. Llum per a la biomedicina Els raigs X marquen l'entrada de la fotònica a la medicina i, des d'aleshores, s'ha avançat en tota mena de tecnologies de la imatge i dispositius quirúrgics basats en la llum làser. El futur encara és millor: a través de la llum serà possible estudiar, d'una en una, neurones vives, visualitzar el procés d'infecció d'un virus en una sola cèl.lula, veure'n l'envelliment o filmar en temps real reaccions químiques. Amb les eines òptiques dissenyades a l'ICFO es pot ser tan precís que els investigadors són capaços de tallar una neurona -per estudiar una part concreta- i que l'agressió resulti mínima.